اولین همایش ترسیم چشم‌انداز 1450 جمهوری اسلامی ایران

اولین همایش ترسیم چشم‌انداز 1450 جمهوری اسلامی ایران

اولین همایش ترسیم چشم‌انداز 1450 جمهوری اسلامی ایران

  • نام پروژه: اولین همایش ترسیم چشم‌انداز 1450 جمهوری اسلامی ایران
  • دسته بندی: فرهنگی
  • مکان:تهران
  • سال پروژه: 1400
  • لینک: نمایش سایت